Pozostałe obszary działania

Biogazownie

Opis produktu

H.Cegielski-Poznań S.A. oferuje dostawę kompletnych biogazowni „pod klucz” o mocy nie mniejszej niż 400kW. Dostarczane przez HCP biogazownie bazują na fermentacji jednoetapowej (Navaro) lub dwuetapowej (kwaśnej).

Ponadto oferujemy:

  • Analizy przedinwestycyjne,
  • Przygotowanie lokalizacji,
  • Wsparcie w pozyskaniu decyzji administracyjnych,
  • Nadzór techniczny i biotechniczny.

Po wybudowaniu i oddaniu biogazowni do użytku, zapewniamy nadzór nad jej uruchomieniem, serwis techniczny oraz nadzór biotechnologiczny.

Zastosowanie


Powstały w procesie fermentacji biogaz wykorzystywany jest do napędu silnika, stanowiącego źródło energii mechanicznej, która służy do napędu generatora układu kogeneracyjnego.  Technologia pozyskiwania biogazu z odpadów organicznych jest ściśle związana z technologią zastosowania układu kogeneracyjnego.

Zobacz powiązane
produkty HCP