CENTRUM SZKOLEŃ HCP

Bezpłatne szkolenia

Opis produktu

W związku z dynamicznym rozwojem H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. poszukujemy pracowników produkcyjnych. Centrum Szkoleń HCP to szansa dla pracowników niewykwalifikowanych. Oferujemy zatrudnienie wraz z wyszkoleniem pracownika w takich specjalizacjach jak m.in.: spawacz, ślusarz, operator maszyn sterowanych numerycznie. 

Zatrudnienie i przeszkolenie pracowników niewykwalifikowanych w Centrum Szkoleń HCP prowadzone jest równolegle z bieżącymi postępowaniami rekrutacyjnymi dostępnymi na stronie www.hcp.eu w zakładce "kariera". 

Ścieżka kariery: 
 1. Przyjęcie pracownika na okres próbny (3 miesiące).
 2. Zapoznanie się pracownika ze specyfiką produkcji H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. 
 3. Weryfikacja kompetencji przez bezpośredniego przełożonego. 
 4. Propozycja skierowania pracownika na bezpłatne szkolenie w Centrum Szkoleń HCP. 
 5. W przypadku zgody pracownika, kontynuacja umowy o pracę dla pracownika oraz skierowanie do Centrum Szkoleń HCP. 
 6. Kurs wraz z egzaminem (nadanie uprawnień jednostki certyfikującej). 
 7. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i dalsze podnoszenie kompetencji. 

Zakres merytoryczno-techniczny wybranych szkoleń dla pracowników niewykwalifikowanych:
 

Szkolenie na kursach obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kształcenie spawaczy prowadzone jest pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz w oparciu o opracowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach programy szkolenia.

SZKOLENIE - SPAWACZ:

Centrum Szkoleń HCP prowadzi kursy spawania metodami:
 • 111, E - spawanie elektrodą otuloną,
 • 131, MIG - spawanie w osłonie gazów obojętnych drutami pełnymi,
 • 135, MAGs - spawanie w osłonie gazów aktywnych drutami pełnymi,
 • 136, MAGp - spawanie w osłonie gazów aktywnych drutami proszkowymi,
 • 121, UP - spawanie automatyczne podtopnikiem,
 • 141, TIG - spawanie ręczne w osłonie argonu drutami pełnymi,
 • 311, G - spawanie gazowe płomieniem acetylenowo-tlenowym. 
Szkolenie prowadzone jest w trzech modułach:
 • moduł I: spawacz spoin pachwinowych,
 • moduł II: spawacz spoin czołowych blach,
 • moduł III: spawacz spoin czołowych rur. 
Warunkiem przystąpienia do kursu jest:
 • wiek 18 lat,
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności wykonywania zawodu spawacza. 
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym według normy ISO 9606-1 lub ISO 9606-2, ISO 966-3, ISO 14732 (dotyczy operatorów automatów spawalniczych). Po zdaniu egzaminu spawacz otrzymuje Książeczkę Spawacza oraz certyfikat Centrum Szkoleń HCP.

Egzaminatorem spawaczy jest Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Po uzgodnieniu z Centrum Szkoleń egzaminatorem może być inna instytucja np. PRS, DNV-GL, UDT, TUV-Nord.

Istnieje możliwość prowadzenia kursów dla stali niestopowej i aluminium - po wcześniejszym uzgodnieniu.

SZKOLENIE - PRZECINACZ GAZOWY:

Centrum Szkoleń HCP prowadzi szkolenie w zakresie:
 • ręcznego cięcia tlenowego,
 • ręcznego cięcia plazmowego,
 • cięcia termicznego - tlenowego i plazmowego. 
Warunkiem przystąpienia do kursu jest:
 • wiek 18 lat,
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności wykonywania zawodu przecinacza gazowego. 
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zdaniu egzaminu przecinacza gazowego kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

CENTRUM SZKOLEŃ HCP
Ul. 28 CZERWCA 1956 r. 223/229
61-485 Poznań

tel. 61 831 14 38 Zobacz powiązane
produkty HCP